Expand your mind

är föreläsningar och utvecklingsresor i transformativ självutveckling för bolag, företag och organisationer. På individnivå, eftersom bolag, företag och organisationer inte vore någonting utan sina människor.

Ditt undermedvetna styr 97 % av ditt liv och därmed alla dina resultat. Din självbild och dina känslor är direkt kopplade till ditt undermedvetna. Det innebär att de påverkar allt i ditt liv.

Det är oerhört viktigt att känna till hur vi och våra medvetandenivåer fungerar för att kunna skapa resultaten vi önskar. Att lära känna sig själv och sitt undermedvetna är nyckeln till att med de resterande medvetna 3 % kunna programmera om sina undermedvetna tankar, känslor, vanor, beteenden och sin självbild. För att medvetet kunna styra sitt liv. Att förstå sig själv är också grunden för klokare kommunikation och relation. Vilket alla arbetsmiljöer kräver för att bli välmående och lyckas. 

När du och dina medarbetare tillsammans på individnivå får fördjupad självförståelse och får nycklarna till att medvetet styra det undermedvetna ligger hela världen öppen. Du kan medvetet och motiverad nu börja skapa det du verkligen vill. Både proffessionellt och i ditt liv.  

Upptäckaren

Kommunicera klokt

Äventyraren

Kommunicera klokare

Hjälten

Kommunicera klokast

 UPPTÄCKAREN

”Know thyself”

Inskriptionen på det antika templet i Delfi, Grekland.

DEN STORA UPPTÄCKTSRESAN börjar här. Här står fördjupad självupptäckt och dina undermedvetna program samt mönster i fokus. Du tar nu första steget i ökad medvetandegrad. Din självbild, medvetandenivåerna, hur de och du fungerar, deras funktion i ditt liv får du nu full koll på. Du börjar upptäcka en helt ny värld av totalt ansvar för dig själv som även innebär möjligheten till ett magnifikt självstyre.

Du får även kunskap om energipsykologin bakom den du är. Din självbild och personlighet får sin förklaring. Äntligen kan du helt förstå mycket av det du upplevt i ditt liv. Därför måste resan börja här.

DEN STORA UPPTÄCKTSRESAN: 

En föreläsning – KUNSKAP och FÖRSTÅELSE.

En workshop – PERSONLIG UPPTÄCKT.

Indivduella sessioner – PERSONLIG INTEGRATION.

Resan är framtagen för en djupgående självförståelse och ökad självkännedom. Förståelsen varför vi är de vi är ger oss både det medvetna valet att utvecklas och en omedelbar ökad självkänsla. 

”Maria har en förmåga att beröra ens inre som föreläsare. Hennes talang att på ett humoristiskt sätt prata om svåra och känsliga ämnen gör att budskapet etsar sig fast. Jag slogs av att jag långt efter at jag hört henne tänkte på budskapet med jämna mellanrum och försökte jobba med mig själv i en förändringsprocess.”    – Maria Almqvist, Arbetsförmedlingen

compass
maria mondiamo

ÄVENTYRAREN

DEN STORA ÄVENTYRSRESAN börjar här. Du tar nu andra klivet för att kommunicera och relatera klokare. För ett medvetet ledarskap behövs självtillit, självkänsla och självförtroende. Därför fortsätter resan här. 

DEN STORA ÄVENTYRSRESAN: 

En föreläsning – KUNSKAP.

En workshop – TRÄNING.

Individuella sessioner – PERSONLIG FÖRANKRING.

Modulerna är valbara. Vi skräddarsyr tillsammans efter dina behov.

Du är större än du tror, samtidigt mer omedveten än du anar. Jag är redo att tillsammans med dig ta ett rejält kvantsprång på resan mot en mer medveten hållbar arbetsmiljö och verklighet.

Alla föreläsningar innehåller alltid energimedicinska kroppsrörelser för ökad DOSE: Dopamin, Oxytycin, Serotonin och Endorfiner. Dessa kan ni sedan implementera i den dagliga verksamheten. För hållbara människor och arbetsmiljöer. Ökad energi. Inifrån och ut.

roder
Ad Adventum logo
buddha som mediterar
Kompass

HJÄLTARNA

DEN STORA HJÄLTERESAN börjar här. Du är nu redo för det tredje steget. Nu handlar det om att kommunicera och relatera klokast. För ett medvetet ledarskap på den här nivån krävs en fördjupad kontakt med din kärna och den du verkligen är. 

Du vet nu varför du är som du är. Du har ökat din medvetandegrad och din kunskapsnivå. Din mognadsgrad och ditt självledarskap bygger nu på medvetet fullt ansvar för din egen respons. Hemligheten och skatten är därmed din. 

Nu väntar nästa kliv in i en närmre relation med ditt sanna jag. Den oslipade diamanten som började resan vill nu få lysa med alla sina facetter och stå i sin egen sanning. Den här resan går därför inåt.  

DEN STORA HJÄLTE- & HJÄLTINNERESAN: 

En föreläsning – KUNSKAP & VISHET.

En workshop – TRÄNING.

Individuella sessioner – PERSONLIG FÖRANKRING.

Modulerna är också valbara. Vi skräddarsyr tillsammans helt efter dina behov.

Ring mig på tel. 076-320 69 29 för ett spontant samtal eller för att boka in ett i kalendern. Vill du hellre skriva mailar du mig på info@adadventum.com.