Flow your mind

Mind flowing mentor

& kontakt med mig

”En mind flowing kreativ förändrande kärlekskraft.”

Ja, här har du mig. 

Nya tankesätt, en förändrad och fördjupad relation med dig själv, livet och andra ger jag dig. Genom dina förändrade responser förändrar vi världen. Tillsammans.

Transformerande kunskap och inspiration med energirik glädje är mitt signum. Du kontaktar mig för föreläsningar, workshops och personlig transformation, men också när du behöver ett superkreativt flödande sinne. Då finns jag här. Kreativt content, fyndiga coola företagsnamn och taglines kryddade med ordmagi är en av mina specialiteter. 

Ad Adventum betyder ”mot äventyret” och ”till ankomsten”. Namnet pekar på att du, jag  och livet är en ständig resa. En process där vi utvecklas och ständigt växer. Förändring genom ökad kunskap, medvetandegrad, fördjupade relationer, klok insikt och transformation är min mission.

Jag är kultur- och kommunikationsvetaren som läst statskunskap, pedagogik och organisation, ledarskap inom företagshälsovård. Min gedigna yrkeserfarenhet inrymmer föreläsare, utbildningsledare, speciallärare, lärare, utbildningskonsult, hälsorådgivare, personalchef, egenföretagande inspiratör och transformatör.

Min djupgående inre upptäcktsresa, min ständiga nyfikenhet och lust att knäcka koder har vidgat min räckvidd till att även omfatta högre vishet, djupare kunskap och kommunikation.

Idag kombinerar jag därför formell kompetens med koderna och modellerna den djupare inre varseblivningen förmedlat.

Jag ser verkligen fram emot att möta dig.

All kärlek.

Maria Mondiamo

Du kontaktar mig på tel. 076-320 69 29. Eller använder formuläret.

Jag finns på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mariamondiamo/

— Maria Mondiamo, på uppdrag i Mänskligheten.

 

Ta första steget.

13 + 4 =