– Hur är det att vara magiker i mugglarverkligheten?

galax

Hon ler och blinkar med ena ögat. Jag får den här ovanliga frågan av ett Harry Potterfan som ser min kompetens som magi. Jag flinar tillbaka och svarar ändå tämligen seriöst:

– Världarna genomsyrar varandra. Verkligheterna är dessutom lika många som betraktarna av dem. Men. Det finns bara en enda medvetenhet, ett enda medvetande, som ger liv. Aspekterna det medvetandet reflekterar är dock oändliga. Liksom dess potential. Den är sannolikt oändlig. Det är bevisat. Ändå vet så få om det.

– Hur menar du? Det låter så stort och näst intill obegripligt.

– Det är för att det är det. Helt obegripligt. Svårt att gripa eller greppa. Det är obegränsat. Oändligt, enligt sannolikheten. Oändligt, även enligt den framåtskridande vetenskapens rimliga antaganden.Just för att vår hjärnor håller fast vid gamla mentala konstruktioner om vad verkligheten är, gör att vi begränsar våra upplevelser. Både beteendeforskning, forskning kring medvetandet och kvantfysiken har omkullkastat och bevisat att vår uppfattning av verkligheten är felaktig. Felaktig verklighetsbild baserad på invanda mentala konstruktioner påverkar skapandet av realiteten. Det innebär rent konkret att river du mentala och språkliga begränsningar inom dig skapar du andra förutsättningar för dig själv.

– Men vi är ju många här, inte bara en? Det låter helt skruvat och superflummigt att ”allt är ett” och ”alla är en”.

Nu är det jag som flinar tillbaka och blinkar innan jag fortsätter:

– Det finns egentligen bara en. Ett medvetande. Som filmen Highlander uttrycker det ”There can be only one”. Den EN innefattar ”vi” alla. ”Vi” är Den Enda Existensen. Det är svårt för hjärnans konstruerade uppbyggda byggnadsställningar (tankebanor av elektriska impulser) att ta in. Att separation är illusion. Att tid är illusion. Att döden är illusion. Att den yttre verkligheten egentligen enbart sker i ditt sinne.

– Alltså. Galaxer i mina braxer.

– Det kan man säga. För att nya elektromagnetiska banor i hjärnan ska utvecklas måste dessa gamla föreställningar falla samman och kollapsa. Eller snarare vanföreställningar. Föreställningar baserade på vanans makt behöver utmanas och sönderfalla för att en ska få tillgång till mer av medvetandet och dess outforskade potential. Ofta kallat magi. Bara för att det ännu inte är känt.

-Så magi är egentligen ”bara” det sinnet ännu inte omvandlat till kognitiv förståelse?

– Japp. Nu spinner min hjärna här.

– Grattis! Då utvecklar den nya banor. Nya vägar. Nya elektromagnetiska vågor. Som leder till helt ny insikt. Och utsikt. De garanterar därför existensen ett helt nytt upplevande. Din reflektion skapar nytt.

kosmos

Vill ”du” också komma i närmre kontakt med existens-EN? Själva medvetandet, se dina konstruktioner som du fastnat i och frigöra mer potential? Bara pm:a så tar vi ett upptäckarsamtal. Vad kan hända? ALLT kan hända.

Det är faktiskt något existensen garanterar.