Heal your mind

Trinity Transformation är en exklusiv effektiv kombination av utbildning, utveckling och upplevelse med hjälp av helt unika triadperspektiv för ditt medvetna självledarskap.

Snabb transformation befriad från process är möjlig att uppnå, ibland på bara några minuter. Genom det spektrum jag utgör reflekterar vi tillsammans mer av den du är. Genom ett morfiskt medvetet fält skapar vi tillsammans omvandling. 

Är det din tur att avveckla de undermedvetna trossatser som hindrar dig att vara den du verkligen är. Göra det du verkligen vill? 

Trinity Transformation är personlig avveckling för individuell självutveckling. I tre steg. Du börjar, som alltid, med att ta det första klivet. Varje steg inrymmer fyra sessioner om 1 h och 30 min. 

Min rekommendation är att vi lägger sessionerna varannan vecka för kontinuitet och utrymme för både insikt, träning och ny utsikt.

Detta är effektiv transformation som förändrar din syn på dig själv, andra och verkligheten. Under resan har du mig närvarande som spektrum för din reflektion även mellan sessionerna. Som transformatör och PT i självmedvetenhet finns jag att tillgå på Linkedin, messenger, sms eller via mail. Din trygghet är viktig för din upplevelse och resa. Den är därför oerhört viktig för mig.

Vi gör resan tillsammans.

– Maria Mondiamo

 

 

 

Första kvantsprånget

Under fyra sessioner, oftast fördelade över två månader, gör vi en upptäcktsresa tillsammans. Det blir ett äventyr i utökad självkännedom där vi djupdyker in i en värld av triader, speglingar och minnen. Alla hjälper de mig att fånga upp din kärna och avveckla undermedvetna trossatser, föreställningar och mönster som av olika anledningar sitter på tvären och i vägen på din insida.

Vid sessionerna är jag mycket närvarande och antecknar alltid det som sägs. Både i orden, genom din energi och mellan raderna uppfattar jag och uppmärksammar dig på det du själv missar. Vi har alla bokstavligt talat en blind fläck i ögat. Att bli sedd genom mitt mångfacetterade spektrum och genom min klara uppfattningsförmåga innebär att du blir visad både skuggsidor och inre konflikter.

Ibland trycker jag på dina ömma punkter för att omedelbar transformation och förändring ska kunna ske. Ibland djupdyker vi och programmerar tillsammans om minnen som hindrar dig i nuet.

Jag arbetar alltid på samtliga medvetandenivåer. Det innebär att jag visar dig hur du genom uppmärksamhet kan öka din medvetandegrad och självkärlek, kontra att förbli i ett rädslobaserat separationsmedvetande bestående av s k icke medvetenhet. Mer om detta får du veta redan under steg ett.  Genom att transformera t e x  undantryckta smärtor och rädslor i vårt undermedvetna, får vi även ökad kontakt med enhetsmedvetandet som är vårt  större jag.

Du bokar först ett kostnadsfritt lära känna samtal med mig på tel. 076-320 69 29, kl. 10-18, sms:ar eller skriver till mig på info@adadventum.com för att få veta mer och känna om du får förtroende för mig. Din trygghet är avgörande för vårt samarbete.

Jag finns dagligen på Linkedin. Det är ett säkert sätt att få kontakt med mig. Eller inspireras av mina många inlägg. Skicka en kontaktförfrågan, så kan vi kommunicera där. Annars mailar du direkt till info@adadventum.com.

Jag ser verkligen fram emot att få lära känna dig.

Trinity transformation fjäril
ad adventum

Andra kvantsprånget 

Du som nu är sugen att fortsätta resan välkomnar jag in i en värld av ännu fler treenigheter, triadmodeller, sammansatta av tre aspekter eller tre principer, som knyts ihop med första steget. 

”Utan Puh skulle äventyret vara en omöjlighet, sa Kanin högtidligt…. Omöjligt utan mig! En sådan björn är jag! sa Puh stolt för sig själv.”
Källa: Nalle Puh – A.A. Milne

Vi är Det Stora Äventyret. Som utan oss vore en omöjlighet. Du är så mycket större än du tror.

Andra steget handlar om att förstå dina intelligenser och hur du med hjälp av din avsikt påverkar ditt liv. Det handlar även om fortsatt träning i att uppmärksamma din kommunikation med dig själv, livet och andra.

Under dessa fyra sessioner om 1 h och 15 min varvas åter igen ny kunskap med träning i uppmärksamhet och självmedvetenhet. I fokus står nu ett steg i träning av tillit, tydlighet och självkänsla. Nu med ökad förståelse för samtliga intelligenser och dina signalsystem.

Du får i andra steget även kunskap i meditation och verktyg att träna med mellan sessionerna. Som vanligt är mitt spektrum ditt spekt-rum. Spectere är latin och betyer se. Jag håller rummet, rymden för dig att se klart i. Även mellan våra sessioner. Så att du kan vila tryggt i att jag finns med dig på resan.

Nu fortsätter vi äventyret och resan.

Du bokar andra steget genom att kontakta mig som du gjorde vid första klivet. Jag finns dagligen på Linkedin, så det är ett enkelt sätt att få snabb kontakt. Finns du inte där, ringer du eller sms:ar mig på tel. 076-320 69 29.

Annar mailar du direkt till info@adadventum.com. Så kontaktar jag dig så snart som möjligt.

Tredje kvantsprånget

Tredje steget i ett utvecklat självmedvetet inre ledarskap genom Trinity Transformation handlar än mer om utökat ansvar för ditt liv. Det innefattar fördjupad kontakt med ett själfullt enhetsmedvetande som uttrycker sig genom dig, dina uttryck och handlingar.

Ditt transpersonella självledarskap handlar i detta tredje steg även om ökad kontakt med din energi, ren kärnkraft och en fördjupad medvetandegrad som innefattar kvantfysiska och esoteriska perspektiv genom fler triader, treenigheter.

Du får nu tillgång till medvetandets mer kvantfysiska aspekter genom allt fler triadperspektiv. Detta för att utveckla din kontakt med dina utökade perceptionsförmågor, synkronicitet och förståelse för hur stor kraft du besitter i egenskap av att vara betraktaren och en djupare mening med att vara här.

Du får veta mer om de subtila energiplanen, dina energikroppar och hur de samverkar genom dina medvetandenivåer. Du får utbildning i och ökad kontakt med stillhetens intelligens. Enhetsmedvetandet är kopplat till den sk materievärlden genom ditt hjärta, dina uttryck och din fördjupade medvetandegrad ökar förståelsen för livets djupare syfte. Du kommer i kontakt med magin som är DU.

Detta steg når du först när du passerat steg ett och två. Du kontaktar mig via Linkedin, ringer eller sms:ar mig på 076-320 69 29. Du kan även maila mig på info@adadventum.com.