Sinnet är som en fallskärm. Fungerar endast när den öppnar sig. Varför föreläser jag om ”Open your mind” och arbetar med medvetandet?

fallskärm

För mig handlade det om upplevelser jag hade som överbevisade mitt trånga sinne. Som totalt krossade mina uppfattningar om verkligheten. Sinnet visade sig vara oerhört litet när medvetandet förändrade alla möjliga föreställningar jag hade.
Inom all expansion av medvetandet brukar man generellt dela på sinne och medvetande. Sinnet tillskrivs vår begränsade mentala värld.
Medvetandet är expansivt och det omedvetnas oändliga potential. Vilket det begränsade sinnet med sin hemmabas i vänster hjärnhalva inte förmår begripa. Det krävs därför en transcendental upplevelse bortom sinnet.
Sinnet är begränsat av våra egna tolkningar. Ofta misstolkar vi, gör feltolkningar av det vi upplever p g a vårt begränsade sinnes begränsade trossystem, uppfattningar och åsikter. Av de ”program” vi blivit inlärda av vårt sociala samspel, kultur, religion eller rådande kollektiva tankepardigm.

sinnet

Medvetandet däremot är större och kopplat till enhetsmedvetandet vi alla är delar av. Det använder sinnet för att interagera med och uppleva vår inre och yttre verklighet. Sinnet ska inte styra. Det ska styras. Av vårt medvetande.
Därför är kunskap om medvetandet och strävan efter att expandera det livsviktigt för alla som vill ett medvetet självledarskap.
För att vara en god själfull tillitsfull ledare i ditt eget liv och för andra krävs därför förmågan till öppenhet. Att kunna släppa egna begränsade föreställningar.
Du behöver skaffa dig både sinnets öppna fallskärm och köpa vingar för pengarna. Uppifrån ser du nämligen mer. Att iaktta, se mer och se större är en av nycklarna till kraften. För att låsa upp för mer potential.

vingar

Hur gör man? Följ med mig på resan så får du en del till av mitt fågelperspektiv i nästa inlägg.
Med vingar ser du bättre. Med fallskärm landar du mjukt.
Du är så mycket större än du tror.
— Maria Magnfält