Mind your business

Föreläsningar och företagsutveckling

MIND YOUR BUSINESS innefattar föreläsningar och tre utvecklingsresor i transformativ självutveckling för bolag, företag och organisationer. Ökad självmedvetenhet är grunden för klokare kommunikation och klokare relation.

Visste du att om du utvecklar din förmåga att kommunicera klokt och relatera klokt ligger hela världen öppen för dig? 

Det är grunden för ett medvetet ledarskap på både individ- och organisationsnivå. Medvetet ledarskap är också vägen till ökad motivation, egenansvar, arbetsglädje och samarbete. Alla friskfaktorer för framgång. 

Har du det som krävs?

MIND YOUR BUSINESS är för dig som vill välmående hållbara människor, ledare och arbetskulturer där varje organism tillför sitt värdeskapande ansvar för helheten. Där hemligheten är kloka relationer genom ett ökat självledarskap. Förankrat inom alla i organisationen.

Upptäckaren

Kommunicera klokt

Äventyraren

Kommunicera klokare

Hjälten

Kommunicera klokast

 UPPTÄCKAREN

DEN STORA UPPTÄCKTSRESAN börjar här. Med avtäckande självupptäckter tar du första steget i att kommunicera klokt. Inifrån och ut. Din kommunikationsförmåga och förmåga att relatera klokt till omvärlden förutsätter självkännedom. Därför börjar resan här.

DEN STORA UPPTÄCKTSRESAN: 

En föreläsning – KUNSKAP.

En workshop – TRÄNING.

Individuella sessioner – PERSONLIG FÖRANKRING.

Resan är framtagen för en djupgående självförståelse och ökad självkännedom. Förståelsen varför vi är de vi är ger oss både det medvetna valet att utvecklas och en ökad självkänsla. 

”Maria har en förmåga att beröra ens inre som föreläsare. Hennes talang att på ett humoristiskt sätt prata om svåra och känsliga ämnen gör att budskapet etsar sig fast. Jag slogs av att jag långt efter at jag hört henne tänkte på budskapet med jämna mellanrum och försökte jobba med mig själv i en förändringsprocess.”    – Maria Almqvist, Arbetsförmedlingen

compass
Maria

ÄVENTYRAREN

DEN STORA ÄVENTYRSRESAN börjar här. Du tar nu andra klivet för att kommunicera och relatera klokare. För ett medvetet ledarskap behövs självtillit, självkänsla och självförtroende. Därför fortsätter resan här. 

DEN STORA ÄVENTYRSRESAN: 

En föreläsning – KUNSKAP.

En workshop – TRÄNING.

Individuella sessioner – PERSONLIG FÖRANKRING.

Modulerna är valbara. Vi skräddarsyr tillsammans efter dina behov.

Du är större än du tror, samtidigt mer omedveten än du anar. Jag är redo att tillsammans med dig ta ett rejält kvantsprång på resan mot en mer medveten hållbar arbetsmiljö och verklighet.

Alla föreläsningar innehåller alltid energimedicinska kroppsrörelser för ökad DOSE: Dopamin, Oxytycin, Serotonin och Endorfiner. Dessa kan ni sedan implementera i den dagliga verksamheten. För hållbara människor och arbetsmiljöer. Ökad energi. Inifrån och ut.

roder
Ad Adventum logo
buddha som mediterar
Kompass

HJÄLTARNA

DEN STORA HJÄLTERESAN börjar här. Du är nu redo för det tredje steget. Nu handlar det om att kommunicera och relatera klokast. För ett medvetet ledarskap på den här nivån krävs en fördjupad kontakt med din kärna och den du verkligen är. 

Du vet nu varför du är som du är. Du har ökat din medvetandegrad och din kunskapsnivå. Din mognadsgrad och ditt självledarskap bygger nu på medvetet fullt ansvar för din egen respons. Hemligheten och skatten är därmed din. 

Nu väntar nästa kliv in i en närmre relation med ditt sanna jag. Den oslipade diamanten som började resan vill nu få lysa med alla sina facetter och stå i sin egen sanning. Den här resan går därför inåt.  

DEN STORA HJÄLTE- & HJÄLTINNERESAN: 

En föreläsning – KUNSKAP & VISHET.

En workshop – TRÄNING.

Individuella sessioner – PERSONLIG FÖRANKRING.

Modulerna är också valbara. Vi skräddarsyr tillsammans helt efter dina behov.

Ring mig på tel. 076-320 69 29 för ett spontant samtal eller för att boka in ett i kalendern. Vill du hellre skriva mailar du mig på info@adadventum.com.